Life members

 • P V SIVAPULLAIAH
 • G MADHAVILATHA
 • K V VIJAYENDRA
 • A SIVA REDDY
 • K S SUBBARAO
 • H V ESWARAIAH
 • T G SITHARAM
 • A SRIDHARAN
 • G L SIVAKUMAR BABU
 • AMBAZHAGAN
 • P R V RAO
 • H N RAMESH
 • L GOVINDARAJU
 • MUDDA RAJU. H C
 • K V MANJUNATH
 • SUGUNA U KUMAR
 • P S RAMESH
 • PRATAP KUMAR M T
 • MANOJ KRISHNA K V
 • H B NAGARAJ
 • SUPRIYA M D
 • JAIRAJ
 • M R SURESH
 • G SRiLAKSHMI
 • NETRAVATI
 • K N V RAO
 • MR PRANESH
 • A R RAJENDRA
 • BHAGYASHRI P
 • S V DINESH
 • B R SRINIVASA MURTHY
 • RAMAKRISHNA GOWDA
 • S K PRASAD
 • KHADRI
 • M R PATIL
 • SEETHARAM NAIK